Комунальний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №12 Жовтоводської міської ради

   

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Оцініть, будь ласка, сайт нашого закладу


Результаты

Екстернат

 

Організація навчання за формою екстернат

Навчання за формою екстернат організовується відповідно до чинного Положення про екстернат, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 19.05.2008 року № 431,Листа МОН України № 1/9-535 від 14.10.2014 р.

Загальні положення

Екстернат – одна з форм здобуття повної загальної середньої освіти, що передбачає самостійне опанування екстерном програмового матеріалу в обсязі, визначеному Державним стандартом початкової загальної освіти, Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти, або знань згідно з вимогами програмового матеріалу за певний клас чи з окремих навчальних предметів для отримання документа про відповідний рівень освіти ( табель, свідоцтво, атестат).

Екстерн – особа, яка самостійно опановує програмовий матеріал і якій надається можливість проходження річного оцінювання навчальних досягнень

Навчання екстернатом в системі загальної середньої освіти є однією з форм організації навчально-виховного процесу і здійснюється у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів та форм власності.

Здобуття освіти за екстернатною формою не обмежується віком.

При прийнятті заяв від батьків учнів (осіб, які їх замінюють) слід звертати увагу на наступне:

- перевірити, чи має можливість дана особа пройти річне оцінювання та атестацію (п.1.3. Положення про екстернат);

- на місце проживання або місце попереднього навчання, законність перебування в Україні;

- заява подається тільки на ім’я директора школи. Повнолітні громадяни подають заяву особисто, для неповнолітніх – батьки або особи, які їх замінюють;

- до заяви додаються: оригінал свідоцтва або табель за відповідний клас, копія свідоцтва про народження або паспорта, дані флюорографічного обстеження;

- у разі проходження екстерном річного оцінювання за предмет, курс навчання в іншому навчальному закладі необхідно додати довідку, завірену підписом керівника та печаткою відповідного навчального закладу, в якому навчався екстерн;

- у разі відсутності документа про наявний рівень освіти навчальний заклад, де організовано екстернат, самостійно визначає освітній рівень екстерна (п.2.2 Положення про екстернат);

- приймання заяв на навчання за екстернатною формою починається з 1 жовтня і закінчується не пізніше 1 березня (11 класи – до 1 лютого) поточного навчального року (як виняток, до 10 березня). Для учнів, які тимчасово навчалися за кордоном і повернулися в Україну, термін подачі заяв не обмежується. В окремих випадках (п.4.1 Положення про екстернат) можуть установлюватися інші терміни.

- екстерни з числа випускників загальноосвітніх навчальних закладів попередніх років, які у свій час не мали річного оцінювання навчальних досягнень з певних предметів, проходять річне оцінювання лише з цих предметів;

- наявність річного оцінювання з предметів є передумовою для проходження екстерном державної підсумкової атестації;

- екстерн бере участь у зовнішньому незалежному оцінюванні на загальних підставах.

Як проходить навчання?

Екстерн - особа, яка самостійно опановує програмовий матеріал.

При опануванні навчальним матеріалом відповідно до вимог Держстандарту відповідного рівня освіти чи знань за певний клас екстерн, отримує необхідні консультації педагогічних працівників навчального закладу в межах навчального часу.

Безкоштовно користується навчальними посібниками, підручниками та іншою літературою бібліотечного фонду.

Оцінювання екстернів за відповідний клас або рівень (початкової, базової або повної) загальної середньої освіти проводиться з усіх предметів інваріантної складової робочого навчального плану до 30 травня поточного року.

При проведенні оцінювання навчальних досягнень можуть застосовуватися різні форми контролю: письмове опитування, виконання контрольних робіт та тестування, що відповідають специфіці навчального предмета.

Наявність річного оцінювання з предметів є передумовою для проходження екстерном атестації. Атестація екстернів здійснюється один раз на рік у терміни, визначені Міністерством освіти і науки України.

Проходження атестації екстернами за курс початкової, базової та повної загальної середньої освіти здійснюється відповідно до чинного Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти

За результатами річного оцінювання та атестації рішенням педагогічної ради та наказом керівника навчального закладу екстерну видається табель успішності, свідоцтво про базову загальну середню освіту, атестат про повну загальну середню освіту.

Випускник, який одержав документ про освіту шляхом екстернату, при бажанні, бере участь у зовнішньому незалежному оцінюванні на загальних підставах після одержання документа про повну загальну середню освіту.

Вдало складаємо іспити