Комунальний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №12 Жовтоводської міської ради

   

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Оцініть, будь ласка, сайт нашого закладу


Результаты

Інформація для батьків

Закон України про освіту. Права та обов'язки батьків

 

Освіта - основа інтелектуального, культурного, духовного, соціального, економічного розвитку суспільства і держави.

 

   Метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових і фізичних здібностей, виховання високих моральних якостей, формування громадян, здатних до свідомого суспільного вибору, збагачення на цій основі інтелектуального, творчого, культурного потенціалу народу, підвищення освітнього рівня народу, забезпечення народного господарства кваліфікованими фахівцями.

 

  Освіта в Україні грунтується на засадах гуманізму, 

демократії, національної свідомості, взаємоповаги 

між націями і народами.

 

Стаття 59. Відповідальність батьків за розвиток дитини

 

   1. Виховання в сім'ї є першоосновою розвитку дитини як особистості.

   2. На кожного з батьків покладається однакова відповідальність за виховання, навчання і розвиток дитини.

   3. Батьки та особи, які їх замінюють, зобов'язані:

   - постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

   - поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до державної і рідної мови, сім'ї, старших за віком, до народних традицій та звичаїв;

   - виховувати повагу до національних, історичних, культурних цінностей українського та інших народів, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання та навколишнього природного середовища, любов до своєї країни;

   - сприяти здобуттю дітьми освіти у навчальних закладах або забезпечувати повноцінну домашню освіту відповідно до вимог щодо її змісту, рівня та обсягу;

   - виховувати повагу до законів, прав, основних свобод людини.

 

   4. Держава надає батькам і особам, які їх замінюють, допомогу у виконанні ними своїх обов'язків, захищає права сім'ї.

 

   Стаття 60. Права батьків

 

  Батьки або особи, які їх замінюють, мають право:

   - вибирати навчальний заклад для неповнолітніх дітей;

   - обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування навчальних закладів;

   - звертатися до державних органів управління освітою з питань навчання, виховання дітей;

   - захищати у відповідних державних органах і суді законні інтереси своїх дітей.

 

 

 ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО ЗАГАЛЬНУ СЕРЕДНЮ ОСВІТУ

 

  Стаття 29. Права та обов'язки батьків або осіб, які їх замінюють

 

  1. Батьки або особи, які їх замінюють, мають право:

   - вибирати навчальні заклади та форми навчання для неповнолітніх дітей;

   - приймати рішення щодо участі дитини в інноваційній діяльності загальноосвітнього навчального закладу;

   - обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування загальноосвітніх навчальних закладів;

 

   - звертатися до відповідних органів управління освітою з питань навчання і виховання дітей;

   - захищати законні інтереси дітей.

 

   2. Батьки або особи, які їх замінюють, зобов'язані:

   - забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

   - постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

   - поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до сім'ї, старших за віком, державної і рідної мови, до народних традицій і звичаїв;

   - виховувати повагу до національних, історичних, культурних цінностей Українського народу, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання та навколишнього природного середовища, любов до України.

 

   3. У разі, якщо батьки або особи, які їх замінюють, всупереч висновку відповідної психолого-медико-педагогічної консультації відмовляються направляти дитину до відповідної спеціальної загальноосвітньої школи (школи-інтернату), навчання дитини проводиться за індивідуальною формою.

 

 

 

Розділ X. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

 

 Cтаття 47. Відповідальність за порушення законодавства про загальну середню освіту

 

   1. Посадові особи і громадяни, винні у порушенні законодавства про загальну середню освіту, несуть відповідальність у порядку, встановленому законами України.

 

   2. Шкода, заподіяна учнями (вихованцями) загальноосвітньому навчальному закладу, відшкодовується відповідно до законодавства України.

 

   3. Злісне ухилення батьків від виконання обов'язків щодо здобуття їх неповнолітніми дітьми повної загальної середньої освіти може бути підставою для позбавлення їх батьківських прав  

 

Правила поведения школьников при обнаружении взрывоопасных предметов

Время от времени в земле находят опасные находки - взрывчатые предметы, котоые и сегодня представляют большую угрозу жизни и здоровью людей. Это различные виды боеприпасов: артиллерийские снаряды, артиллерийские и реактивные мины, авиационные бомбы, инженерные мины, ручные гранаты. Внешне опасные предметы напоминают бесформенные куски металла. Рассматривать их и бросать в огонь нельзя, ведь это может привести к несчастному случаю. Найдя опасный предмет, сообщите об этом взрослым. Чтобы избежать несчастных случаев, надо твердо запомнить, что прикасаться к взрывчатым или неопределенных предметов нельзя, потому что это опасно для жизни. Обнаружив взрывоопасные предметы вдали от населенных пунктов, надо хорошо запомнить дорогу к тому месту, где они обнаружены, поставить возле них памятную вешку. О найденных взрывоопасные предметы надо немедленно известить работников милиции, ближайшего предприятия, школы или просто взрослых поблизости. К самостоятельным действиям прибегать нельзя! Нельзя пользоваться без присмотра взрослых пиротехническими средствами: хлопушками, петардами, феерверками. Более того, нельзя хранить их дома, ведь они принадлежат к взрывоопасным предметив. Степень опасности возрастает в случае с самодельными пиротехническими игрушками: можно получить тяжелые ожоги, потерять зрение, искалечиться и даже погибнуть. Огнестрельное оружие - не забава. Если в доме есть охотничье ружье или любая другая оружие, она должна храниться в специальном сейфе или деревянном ящике, которые не дают возможности доступа посторонним лицам. Несовершеннолетним и лицам без специального разрешения оружие дома держать нельзя. Неосторожное обращение с предметами, назначение которых вы не знаете, и взрывоопасными веществами может привести к несчастному случаю. Тем более детям нельзя изготавливать взрывчатые или огнеопасные предметы, проверять их на прочность. Крайне опасно бросать их в огонь, играть вблизи них спичками или зажигалками. Взрывчатое вещество, находящееся внутри, может взорваться и нанести большой вред. Баллоны со сжатым газом при повреждении или перегревании на солнце могут взрываться. Так же существует высокая вероятность вызвать пожар, если играть с огнем у горючих и легковоспламеняющихся веществ и материалов.Особо внимательными надо быть при сборе металлолома. При обнаружении незнакомых предметов немедленно сообщить об этом классного руководителя или одному из взрослых. Взрывные предметы представляют высокую угрозу здоровью и жизни людей, следовательно, нельзя рисковать через собственную небрежность или неосторожность. Иногда ты можешь встретить незнакомые предметы. Как бы тебе не было интересно, не принимай их в руки. Они могут быть опасными. Взрывоопасные предметы после длительного хранения в земле и воде составляют еще большую опасность. Не успеешь и глазом моргнуть, как снаряд или граната разлетятся на сотни осколков, способных причинить смерть или увечье. Если ты нашел незнакомый предмет, запрещается: - Переводить, перекатывать его с места на место; - Принимать, хранить, нагревать и бить; - Пытаться разобрать; - Использовать для разведения огня; - Заносить в помещение; - Закапывать в землю; - Бросать в колодец или реку; - Сдавать в металлолом; - Использовать для изготовления самодельных пиротехнических средств: петард или взрывных пакетов. Запомни! При обнаружении взрывоопасных предметов немедленно сообщи взрослым или позвони по телефону «102», «101».